Medytacje i doskonalenie umysłu

Oprócz uzdrawiania ciała i dusz, zdejmowania klątw, zabiegów na odległość Mirosława Tomaszewska prowadzi szeroko pojętą działalność dydaktyczną. Wykłada w szkołach psychotronicznych, jest zapraszana na gościnne wykłady w kraju i za granicą.

Prowadzi medytacje i zajęcia z doskonalenia umysłu.

Do medytacji nie jest potrzebna wiara, medytacja nie jest też sprzeczna z zasadami większości religii, służyć ma jedynie człowiekowi. Medytacje można traktować jako ćwiczenie umysłu. Medytacja może być także jako szczególna modlitwa kierowana do Boga. Medytacja prowadzi do wyciszenia umysłu i zmysłów, prowadzi do kontaktowania się ze swoim wnętrzem, do przywrócenia sił witalnych, jest metodą samopoznania i rozszerzania świadomości, Medytacja jest kierunkiem ku pełnej samorealizacji. Chodzi o osiągnięcie takiego stanu świadomości, w którym umysł jest spokojny lub pusty Myślenie ze nic niema w twoim umyśle jest ciągłym myśleniem musimy jak najszybciej pozbyć się takich myśli.

Medytacje są w zasadzie bezpieczne prowadzą do lepszego wglądu w siebie. Niebezpieczeństwo pojawia się tylko wtedy, kiedy medytować zaczynają osoby o skłonnościach psychotycznych a jeszcze gorzej, gdy zaczynają medytacje osoby z ciężką depresją lub lękami. Medytować nie powinny osoby chore psychicznie. Podczas medytacji twoje ciało powinno być rozluźnione, i być w takiej pozycji, w której przebywać możesz wygodnie przez dłuższy okres czasu. Najodpowiedniejszą pozycją do medytacji jest pozycja, w której siedzisz wyprostowany bez podpierania się ze skrzyżowanymi nogami (pozycja Lotosu) możesz tez stać lub siedzieć na stołku bez oparcia. W sytuacjach, kiedy występują problemy zdrowotne zajmujesz takie miejsce i pozycje, przy której będziesz mógł tylko medytować nie rozpraszając swojej uwagi na niedogodnościach. Jest kilka odmian medytacji: koncentracja, wizualizacja, powtarzanie mantr, układy ciała, pozycje, czujność (utrzymanie milczenia) itd. W większości odmian medytacji jest praca z umysłem. Są dwa sposoby medytacji: zwrócone do wewnątrz i na zewnątrz. Każda z tych grup ma inne zadania medytacyjne. Medytacja praktykowana regularnie powoduje zwiększenie świadomości, zredukowanie stresu, poprawia stan zdrowia i psychikę. Praktykowanie medytacji może zwielokrotnić działanie niektórych leków (ciśnienie krwi itd.) w takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza i powinniśmy być to pod jego kontrolą.

W katolicyzmie medytacja jest to rodzaj modlitwy skierowany do Boga w ciszy. Medytacja ma pomóc w odkryciu Boga i wzrostu wielkiej miłości do Niego. Pomocą w medytacjach są pisma święte, książki duchowe, święte obrazy. Różaniec jest też swego rodzaju medytacją. Celem medytacji chsześcijanskiej jest dążenie do spotkania z Bogiem i otworzenia się na Jego Łaskę i Miłość. W dalszym etapie medytacji następuje kontemplacja zatopienie się w modlitwie, to intensywny rodzaj modlitwy polegający na wpatrywaniu się w żywą osobę Chrystusa. Jest to głęboki związek przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem. Kontemplacja katolicka różni się od wschodnich tym, że jest darem Boga a nie techniką. Medytacje z Jezusem mogą pomagać poznawać, kochać i naśladować. Medytacja duchowa jest podróżą w świat błogosławieństw ewangelicznych. Kiedy Bóg jest na pozycji numer jeden w naszym życiu, to wszystko jest na swoim – odpowiednim – miejscu”.

Każda medytacja oraz doskonalenie umysłu ma służyć człowiekowi w jego rozwoju stwierdza Mira Tomaszewska.

Medytacja ma zbawienny wpływ na człowieka, medytować można samemu lub w grupie. Przyczym w grupie można osiągnąć więcej korzyści dla założonych wcześniej zadań i zamiarów. Mira spotkała się też z tym, że niektóre grupy ludzi wykorzystują medytacje do niezbyt chlubnych celów. Do medytacji najlepszą porą dnia są wczesne poranki lub wieczór tuż przed zachodem słońca. Medytacje pozwalają Mirosławie Tomaszewskiej na bardzo długie posty nawet kilu miesięczne, które traktuje jako święto, a każdy dzień jest przypisany jakiejś intencji. Jeden dzień postu jest w intencji chorych, następny dla Matki Ziemi, dla głodujących, dla zwierząt porzuconych, dla Matki Przyrody... bardzo różne intencje. W czasie postu spożywa jedynie napoje. Nie czuję żadnego wysiłku, czuję się wspaniale, jestem zdrowa. Wiadomo jesteśmy ludźmi czasami może nas coś dosięgnąć, jeżeli jakiekolwiek zaburzenie w organizmie się pojawia, to szybko ustępuje, stwierdza Mira

Poprzez medytacje i doskonalenie umysłu można osiągnąć wiele.

To też na zajęcia Miry przychodzą osoby, które chcą coś osiągnąć - ma już swoich stałych słuchaczy, których liczba rośnie. Latem Mira zaprasza na spotkania do Studzianek, gdzie wśród lasów w otoczeniu pięknej przyrody najłatwiej oczyścić duszę i organizm. Nabrać dystansu do siebie i problemów, które tak często nas przytłaczają i wydaje nam się, że, są nie do pokonania.